„Uczymy dzieci programować” – pierwsze zajęcia z ozobotami – klasa 2a