Pielęgniarka

Zakres świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki medycznej – pobierz

Pielęgniarka szkolna – p. Iwona Skumiewska
Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-15:00,

Główne zadania pielęgniarki szkolnej obejmują:
1) wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych,
2) czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;
3) sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi (niepełnosprawnymi),
4) udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
5) prowadzenie oświaty zdrowotnej, a w szczególności edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej;
6) prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni;

Wszawica

Wszawica u dzieci i młodzieży

Ogólne zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach

Procedury postępowania w sytuacjach zaistnienia wypadku ucznia w ZS nr 21 w Bydgoszczy

Nowe prawa pielęgniarek 

Udzielanie pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej – oddychającej

Udzielanie pierwszej pomocy – zadławienia

Udzielanie pierwszej pomocy – krwotok z nosa

Udzielanie pierwszej pomocy- atak epilepsji

Udzielanie pierwszej pomocy – krwotok zewnętrzny

Udzielanie pierwszej pomocy – nagłe zatrzymanie krążenia