Pielęgniarka

ZAKRES ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKA NAUCZANIA I WYCHOWANIA

 

pielegniarka_godz_pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Główne zadania pielęgniarki szkolnej obejmują:

1) wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych,
2) czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;
3) sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi (niepełnosprawnymi),
4) udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
5) prowadzenie oświaty zdrowotnej, a w szczególności edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej;
6) prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni;

Złamania u dzieci

Zatrucie pokarmowe

Wymioty

Urazy głowy

Ukąszenia

SKRĘCENIA

Procedura udzielania uczniom i pracownikom pierwszej pomocy przed lekarskiej przez nauczycieli

JAK ROZPOZNAĆ PORAŻENIE PRĄDEM

Bóle głowy

Bóle brzucha

Omdlenia

Biegunka

Szczepienia przeciw Covid 19 – medycyna szkolna

Procedura postępowania w przypadku wszawicy w szkole

Wszawica

Wszawica u dzieci i młodzieży

Ogólne zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach

Nowe prawa pielęgniarek 

Udzielanie pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej – oddychającej

Udzielanie pierwszej pomocy – zadławienia

Udzielanie pierwszej pomocy – krwotok z nosa

Udzielanie pierwszej pomocy- atak epilepsji

Udzielanie pierwszej pomocy – krwotok zewnętrzny

Udzielanie pierwszej pomocy – nagłe zatrzymanie krążenia

Informacje na temat zagrożeń związanych ze stosowaniem elektronicznych papierosów

Światowy Dzień Mycia Rąk – kl I-III

Światowy Dzień Mycia Rąk – kl IV-VIII

Dzień Tornistra