Gazetki

Bartoszek – najlepszy kwartalnik dla 7-8-9-10 – latków
Redakcja: mgr Iwona Orlikowska, mgr Daria Pilich

Rok 2008/2009 numer 1 – jesień (PDF 4MB)
Rok 2008/2009 numer 2 – zima (PDF 4MB)
Rok 2008/2009 numer 3 – wiosna (PDF 3MB)
Rok 2008/2009 numer 4 – lato (PDF 4MB)
Rok 2009/2010 numer 1 – jesień (PDF 19MB)
Rok 2009/2010 numer 2 – zima (PDF 9MB)
Rok 2009/2010 numer 3 – wiosna (PDF 2MB)
Rok 2009/2010 numer 4 – lato (PDF 5MB)
Rok 2010/2011 numer 1 – jesień (PDF 8MB)
Rok 2010/2011 numer 2 – zima (PDF 2MB)
Rok 2010/2011 numer 3 – wiosna (PDF 2MB)
Rok 2010/2011 numer 4 – lato (PDF 1,5MB)
Rok 2011/2012 numer 1 – jesień (PDF 3MB)
Rok 2011/2012 numer 2 – zima (PDF 2MB)
Rok 2011/2012 numer 3 – wiosna (PDF 3,5MB)
Rok 2011/2012 numer 4 – lato (PDF 2,5MB)
Rok 2012/2013 mumer 1 – jesień (PDF 1,5 MB)
Rok szkolny 2012/2013 numer 2 – zima (PDF 6MB)
Rok szkolny 2012/2013 – numer 3 – wiosna (PDF 1,5 MB)
Rok szkolny 2012/2013 – numer 4 – lato (PDF 9 MB)
Rok szkolny 2013/2014 – numer 1 – jesień (PDF 5,5 MB)
Rok szkolny 2013-2014 – numer 2 – zima (PDF 14,5 MB)
Rok szkolny 2013-2014 – numer 3 – wiosna (PDF 5 MB)
Rok szkolny 2014-2015 – numer 4 – lato (PDF 3 MB)
Rok szkolny 2014-2015 – numer 1 – jesień (PDF 9 MB)
Rok szkolny 2014-2015 – numer 2 – zima (PDF 6 MB)
Rok szkolny 2014-2015 – numer 3 – wiosna (PDF 13 MB)
Rok szkolny 2014-2015 – numer 4 – lato (PDF 6 MB)
Rok szkolny 2015-2016 – numer 1- jesień (PDF 6 MB)
Rok szkolny 2015-2016 – numer 2 – zima (PDF 13 MB)
Rok szkolny 2015-2016 – numer 3 – wiosna (PDF 5 MB)
Rok szkolny 2015 – 2016 – numer 4 – lato (PDF 5 MB)
Rok szkolny 2016-2017 – numer 1 – jesień (PDF 13 MB)
Rok szkolny 2016-2017 – numer 2 – zima (PDF 17 MB)
Rok szkolny 2016-2017- numer3 – wiosna (PDF 8 MB)
Rok szkolny 2016-2017 – numer 4 – lato (PDF 12 MB)
Rok szkolny 2017-2018 – numer 1 – jesień (PDF 92 MB)
Rok szkolny 2017-2018 – numer 2 – zima (PDF 12 MB)
Rok szkolny 2017-2018 – numer 3 – wiosna (20 MB)
Rok szkolny 2017-2018 – numer 4 – lato (5 MB)
Rok szkolny 2018-2019 – numer 1 – jesień (PDF 10 MB)
Rok szkolny 2018-2019 – numer 2 – zima (PDF 4 MB)
Rok szkolny 2018-2019 – numer 3 – wiosna (PDF 12MB)
Rok szkolny 2018-2019 – numer 4 – lato (PDF 10 MB)
Rok szkolny 2019-2020 – numer 1 – jesień (PDF 11 MB)
Rok szkolny 2019-2020 – numer 2 – zima (PDF 9 MB)
Rok szkolny 2019/2020 – numer 3 – wiosna (PDF 12 MB)
Rok szkolny 2019/2020 – numer 4 – lato  (PDF 5 MB)
Rok szkolny 2020/2021 – numer 1 – jesień (PDF 7 MB)
Rok szkolny 2020/2021 – numer 2 – zima (PDF 6 MB)
Rok szkolny 2020/2021 – numer 3 – wiosna (PDF 5MB)
Rok szkolny 2020/2021 – numer 4 – lato (PDF 6 MB)
Rok szkolny 2021/2022 – numer 1 – jesień (PDF 14 MB)
Rok szkolny 2021/2022 – numer 2 – zima (PDF 7 MB)
Rok szkolny 2021-2022 – numer 3 – wiosna (PDF 3 MB)
Rok szkolny 2021-2022 – numer 4 – lato (PDF 5 MB)

 

Szkolny Konik Polny
Redakcja: mgr Jolanta Smętek z uczniowskim zespołem redakcyjnym

Nr 1 marzec-kwiecień 2009 (PDF)
Nr 2 maj-czerwiec 2009 (PDF)
Nr 3 wrzesień-październik 2009 (PDF)
Nr 4 listopad-grudzień 2009 (PDF)
Nr 5 styczeń-luty-marzec 2010 (PDF)
Nr 6 kwiecień-maj-czerwiec 2010 (PDF)
Nr 1 styczeń-luty 2011 (PDF)
Nr 2 marzec-kwiecień 2011 (PDF)
Nr 1/2012 (PDF)
Nr 2/2012 (PDF)
Nr 3/2012 (PDF)
Nr 4/2012 (PDF)
Nr 2/2013 (PDF)

Szkolny Konik Polny
Redakcja: mgr Małgorzata Jara z uczniowskim zespołem redakcyjnym
Nr 1/2014
Nr 2/2016
Nr 3/2017
Nr 4/2018