Dyrekcja

dyrektor mgr Arletta Popławska

 • mgr z przygotowaniem pedagogicznym, kierunek Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • nauczyciel dyplomowany
 • ukończone studia podyplomowe: Zarządzanie Oświatą, Kształcenie Integracyjne, Oligofrenopedagogika oraz kurs kwalifikacyjny z Terapii pedagogicznej
 • ekspert do spraw awansu zawodowego
 • doświadczenie na stanowisku kierowniczym – w latach 2000-2007 wicedyrektor w Zespole Szkół nr 14 w Bydgoszczy

wicedyrektor mgr Lucyna Dunst

 • mgr z przygotowaniem pedagogicznym, kierunek Matematyka
 • nauczyciel dyplomowany w ZS nr 21 zatrudniona od 1.09.2002
 • egzaminator matury z matematyki i testu gimnazjalnego z części matematyczno–przyrodniczej
 • przez ostatnie dwa lata przewodnicząca zespołu matematyczno–informatycznego
 • autorka, współautorka i realizatorka projektów „Z duchem czasu”, „Matematyczny Orzeł”, „Sprawdź się przed sprawdzianem”
 • współorganizatorka konkursów szkolnych i pozaszkolnych
 • szczęśliwa żona i mama dwójki dzieci
 • w wolnych chwilach czyta, rozwiązuje krzyżówki i układa pasjanse; w sezonie wiosenno – jesiennym pochłonięta pracą i odpoczynkiem w ogrodzie

wicedyrektor mgr Katarzyna Straszewska

 • mgr z przygotowaniem pedagogicznym, kierunek Nauczanie początkowe
 • nauczyciel dyplomowany
 • ukończone formy doskonalenia zawodowego: Oligofrenopedagogika, Zarządzanie Oświatą,
 • autorka i realizatorka programów innowacyjnych klas integracyjnych
 • nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych