Samorząd Uczniowski

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: p. Agnieszka Sinkowska

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego: Marta Czajczyk z klasy III GIM.

Z-ca przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego: Sandra Hetzig z klasy 6c.

Członkowie Samorządy Uczniowskiego:
Mikołaj Mindikowski z klasy 6a
Oliwia Filek z klasy III GIM.
Laura Knyrek zklasy 7a
Julia Wojsznis z klasy 5a
Julia Ignasiak z klasy 4b
Paweł Ciudziński zklasy IIa GIM.
Amelia Antczak z klasy 4c
Maja Kropidłowska z klasy 5b.