Projekt dla uczniów klas 1-3 „Badam, poznaję, doświadczam…”

Prezentacje PowerPoint:

Klubik Profesora Ciekawskiego – p. Dorota Preus
Prezentacja nr 1
Prezentacja nr 2
Prezentacja nr 3
Prezentacja nr 4


Klub Odkrywców – p. Iwona Orlikowska
Prezentacja nr 1
Prezentacja nr 2
Prezentacja nr 3
Prezentacja nr 4
Prezentacja nr 5
Prezentacja nr 6


Tajniki ceramiki – p. Beata Jarecka
Prezentacja nr 1
Prezentacja nr 2
Prezentacja nr 3
Prezentacja nr 4


Czy umiecie się dziwić – p. Sylwia Brzyska
Prezentacja nr 1
Prezentacja nr 2
Prezentacja nr 3
Prezentacja nr 4


W Królestwie Przyrody – p. Jolanta Groszewska, p. Monika Szacho-Głuchowicz
Prezentacja nr 1
Prezentacja nr 2
Prezentacja nr 3
Prezentacja nr 4


W Królestwie Przyrody – p. Katarzyna Gąsiorowska
Prezentacja nr 1
Prezentacja nr 2
Prezentacja nr 3
Prezentacja nr 4
Prezentacja nr 5
Prezentacja nr 6


Polska kultura, tradycja i obrzędowość – p. Alina Kiełb
Prezentacja nr 1
Prezentacja nr 2
Prezentacja nr 3
Prezentacja nr 4


Polska kultura, tradycja i obrzędowość – p. Daria Pilich
Prezentacja nr 1
Prezentacja nr 2
Prezentacja nr 3


Polska kultura, tradycja, obrzędowość – p. Daria Pilich, p. Alina Kiełb
Prezentacja nr 1


Jestem Małym Dziennikarzem - p. Iwona Orlikowska, p. Daria Pilich
Prezentacja nr 1
Prezentacja nr 2
Prezentacja nr 3
Prezentacja nr 4


Podróże po Europie – p. Małgorzata Dondajewska
Prezentacja nr 1
Prezentacja nr 2
Prezentacja nr 3
Prezentacja nr 4


Ceramika bezszkliwna – p. Anna Paliga-Gontarek
Prezentacja nr 1
Prezentacja nr 2
Prezentacja nr 3
Prezentacja nr 4