Aktywny w szkole – twórczy w życiu


Relacja z zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych:

Planujemy wycieczkę – p. Lucyna Dunst i p. Joanna Moczadło,
Bukiety matematyczne – p. Lucyna Dunst i p. Joanna Moczadło.

Zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych – p. Milena Jankowska i p. Joanna Moczadło

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów o specyficznych trudnościach w nauce – p. Małgorzata Garbin

Relacja z zajęć dodatkowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych -p. Joanna Moczadło, p. Milena Jankowska

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów o specyficznych trudnościach w nauce – p. Małgorzata Garbin

Postcrossing p. Barbara Cichocka

Zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych – p. Milena Jankowska, p. Joanna Moczadło

Zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – p. Joanna Moczadło, p. Lucyna Dunst

Realizacja ścieżki tożsamość regionalna i wychowanie patriotyczne, wycieczka „Doliną Dolnej Wisły przez Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego” – p. Milena Jankowska

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie jezyków obcych – p. Renata Bernacka, p. Magdalena Dembek