Podsumowanie projektu naukowego : „Zobaczyć, Zrozumieć, Zacząć Działać- Oswajamy Naukę”