Opłaty

REGULAMIN PŁATNOŚCI ZA POSIŁKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32

Szanowni  Rodzice!

OPŁATY ZA OBIADY ZA MIESIĄC MARZEC/2019 WYNOSZĄ 63 ZŁ – 21 dni

NR konta 71 1240 6452 1111 0010 7498 3947

Koszt jednego obiadu wynosi 3.00 zł.

Opłaty proszę dokonać do 08. 03. 2019 r.

Po tym terminie wpłaty nie będą przyjmowane.

Przy wpłacie proszę wpisać imię , nazwisko i klasę dziecka . Jeżeli dziecko będzie jadało obiad tylko w wybrane dni proszę o wyszczególnienie jakie to dni. Każde odliczenia za obiady uzgadniamy z intendentem szkoły. Nie wolno odliczać dni, które nie były zgłaszane wcześniej intendentowi.


Opłaty za duplikat legitymacji

WPŁATY NA KONTO
Szkoła Podstawowa nr 32 w Bydgoszczy
BAŁTYCKA 59
85-707 BYDGOSZCZ
NR KONTA 78 1240 6452 1111 0010 7498 3918

Kwota 9 zł
w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka – opłata za duplikat legitymacji