Opłaty

REGULAMIN PŁATNOŚCI ZA POSIŁKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32

Szanowni  Rodzice!

OPŁATY ZA OBIADY ZA MIESIĄC WRZESIEŃ/2019 WYNOSZĄ 48 ZŁ – 16 dni

Nr konta 71 1240 6452 1111 0010 7498 3947

Koszt jednego obiadu wynosi 3.00 zł.

Opłaty proszę dokonać do 06. 09. 2019 r.

Po tym terminie wpłaty nie będą przyjmowane.

Przy wpłacie proszę wpisać imię , nazwisko i klasę dziecka . Jeżeli dziecko będzie jadało obiad tylko w wybrane dni proszę o wyszczególnienie jakie to dni. Każdą nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłosić intendentowi szkoły. Każda  zgłoszona nieobecność będzie odliczana przy następnej wpłacie za obiady. Nie wolno odliczać dni, które nie były zgłaszane wcześniej intendentowi.

Bardzo proszę o zapisywanie dzieci na listę obiadową u intendenta szkoły (nr telefonu 52 342 75 62 wew. 39) do 6.09.2019 r.

Obiady będą wydawane od 9.09.2019 r.


Opłaty za duplikat legitymacji

WPŁATY NA KONTO
Szkoła Podstawowa nr 32 w Bydgoszczy
BAŁTYCKA 59
85-707 BYDGOSZCZ
NR KONTA 78 1240 6452 1111 0010 7498 3918

Kwota 9 zł
w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka – opłata za duplikat legitymacji