Oferta wynajmu sal

Ogólne zasady wynajmu obiektów sportowych i innych pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 32 w Bydgoszczy

 1. O udostępnieniu obiektów szkoły decyduje Dyrektor Szkoły.
 2. Obiekty przewidziane do wynajmu to:  sala gimnastyki korekcyjnej  i inne pomieszczenia (stołówka, sale lekcyjne, korytarze). Obiekty szkoły mogą wynająć osoby fizyczne (pełnoletnie), organizacje, instytucje, firmy, stowarzyszenia.
 3. Procedura wynajmu:
  a. złożenie pisemnej prośby o wynajem /określenie najemcy, charakteru zajęć, ich uczestników i przewidzianych terminów/,
  b. rozpatrzenie prośby przez Dyrektora Szkoły /do 14 dni od daty złożenia prośby/,
  c. pisemna odpowiedź Dyrektora Szkoły /uwzględniająca termin i stawkę/,
  d. podpisanie umowy.
 4. Dyrekcja zastrzega sobie prawo odstępstwa od cennika podanego w zarządzeniu na pisemny, umotywowany wniosek Najemcy.
 5. W sytuacji, o której mowa Najemca musi uzyskać pisemną zgodę Dyrektora Szkoły.
 6. Rezerwacja obiektów i pomieszczeń odbywa się na zasadzie pierwszeństwa wynikającego z terminu złożenia prośby o wynajem.
 7. Szkoła zastrzega sobie prawo do korekty terminów w trakcie trwania umowy, na zasadach przewidzianych w umowie, jeżeli będą one kolidowały z dodatkowymi zajęciami szkolnymi.

Stawki za wynajem pomieszczeń znajdują się w Zarządzeniu nr 610/2021 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 1 grudnia 2021 r. – zobacz