Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych

Miasto Bydgoszcz, w porozumieniu z dyrektorami szkół, ustaliło liczbę oddziałów klas pierwszych oraz liczbę miejsc dla uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół  ponadpodstawowych dla młodzieży na rok szkolny 2022/23. Rekrutację prowadzić będzie 15 liceów ogólnokształcących, 13 techników i 13 branżowych szkół I stopnia. Szkoły te przygotowały dla absolwentów szkoły podstawowej swoje oferty edukacyjne (poniżej zestawienie tabelaryczne):

Oferta szkół ponadpodstawowych w Bydgoszczy