Kadra pedagogiczna

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Sylwia Brzyska
Kinga Buda
Katarzyna Gąsiorowska – dowiedz się więcej
Jolanta Groszewska
Beata Jarecka
Anna Kędzia
Alina Kiełb
Ewa Nowak
Iwona Orlikowska
Dorota Preus
Bożena Sieracka
Daria Pilich
Anna Bernacka- dowiedz się więcej
Monika Downar – dowiedz się więcej
Małgorzata Dondajewska

Katarzyna Straszewska

Nauczyciele świetlicy 

Bożena Dobrowolska
Anna Paliga-Gontarek
Izabela Siewert
Anna Glaza
Monika Walter

Nauczyciele języka polskiego
Małgorzata Chudzińska – dowiedz się więcej
Barbara Oparka
Anna Panic-Komorowska
Jolanta Smętek – dowiedz się więcej
Ewa Wiśniewska-Szawluk – dowiedz się więcej

Nauczyciele języka angielskiego
Mirosława Kral
Reanata Bernacka
Barbara Drat
Magdalena Dembek
Małgorzata Jara
Marlena Rogacka
Emilia Zaręba
Dorota Niemczewska

Nauczyciele języka rosyjskiego
Renata Bernacka

Nauczyciele języka niemieckiego
Anna Glaza

Nauczyciele historii
Monika Roguszczak
Małgorzata Ignasiak
Aleksander Gotowicz

Nauczyciele WOS
Monika Roguszczak

Nauczyciele biblioteki
Joanna Wideł – dowiedz się więcej
Magdalena Goszczyńska
Joanna Ginter-Dzikowicz

Nauczyciele matematyki
Barbara Cichocka – dowiedz się więcej
Beata Rafińska
Lucyna Dunst
Joanna Moczadło
Magdalena Buczkowska-Meyer
Agata Długosz
Magdalena Stelmasiak

Nauczyciele fizyki
Joanna Moczadło
Agata Długosz

Nauczyciele przyrody
Beata Biernacka
Agnieszka Sinkowska
Milena Jankowska
Zuzanna Piątkowska

Nauczyciele biologii
Milena Jankowska

Nauczyciele chemii
Milena Jankowska
Magdalena Tomaszewska

Nauczyciele geografii
Zuzanna Piątkowska
Arkadiusz Szulc

Nauczyciele zajęć komputerowych i informatyki
Graduszewski Adam
Stecki Maciej
Dorota Preus
Barbara Cichocka
Ewa Nowak
Marcin Grupka
Mirosław Mularczyk

Nauczycyciele techniki i zajęć technicznych
Adam Graduszewski
Maciej Stecki
Mirosław Mularczyk
Marcin Grupka

Nauczyciele wychowania fizycznego
Adam Graduszewski
Aleksandra Głowacka
Łukasz Ignasiak
Maciej Kulczyk
Wojciech Kulmatycki
Jolanta Kunde
Zbigniew Próchnicki
Beata Szyńska
Szymon Kapeliński

Nauczyciele religii
Violetta Kujacińska
Małgorzata Lewandowska
ks. Maciej Kozłowski
Radosław Chylmański

Nauczyciele WDŻWR
Małgorzata Chudzińska
Małgorzata Garbin

Nauczyciele muzyki
Robert Korwel

Nauczyciele plastyki i zajęć artystycznych
Agnieszka Szostak

Logopeda
Małgorzata Stefańska

Pedagog
Małgorzata Garbin
Arletta Popławska

Psycholog
Małgorzata Głuszkowska

Trenerzy koszykówki
Łukasz Ignasiak
Maciej Kulczyk
Zbigniew Próchnicki

Trenerzy strzelectwa
Adam Graduszewski
Wojciech Kulmatycki