Kadra pedagogiczna

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Sylwia Brzyska
Katarzyna Gąsiorowska – dowiedz się więcej
Jolanta Groszewska
Alina Kiełb
Ewa Nowak
Iwona Orlikowska
Dorota Preus
Bożena Sieracka
Daria Pilich
Monika Downar
Katarzyna Straszewska
Alicja Maciejewska
Ewelina Ogonowska

 

Nauczyciele świetlicy
Izabela Siewert
Natalia Porazińska
Monika Walter
Joanna Ginter-Dzikowicz

 

Nauczyciele języka polskiego
Małgorzata Chudzińska – dowiedz się więcej
Barbara Oparka
Anna Panic-Komorowska
Emilia Zaręba
Jakub Kossak
Ewa Wiśniewska-Szawluk – dowiedz się więcej

 

Nauczyciele języka angielskiego

Mirosława Kral
Reanata Bernacka
Barbara Drat
Magdalena Dembek
Małgorzata Jara
Marlena Rogacka

Nauczyciele języka niemieckiego
Anna Glaza
Aneta Szerengowska

 

Nauczyciele historii
Monika Roguszczak
Małgorzata Ignasiak
Anita Kowalewska

Nauczyciele WOS
Monika Roguszczak

Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa
Monika Roguszczak

Nauczyciele biblioteki
Joanna Wideł – dowiedz się więcej
Magdalena Goszczyńska

Nauczyciele matematyki
Barbara Cichocka – dowiedz się więcej
Beata Rafińska
Lucyna Dunst
Joanna Moczadło
Magdalena Buczkowska-Meyer
Oktawia Różek
Marlena Rogacka

Nauczyciele fizyki
Joanna Moczadło
Oktawia Różek

Nauczyciele przyrody
Beata Biernacka
Agnieszka Sinkowska
Milena Jankowska

Nauczyciele biologii
Milena Jankowska
Agnieszka Sinkowska
Beata Biernacka

Nauczyciele chemii
Milena Jankowska
Agnieszka Sinkowska

Nauczyciele geografii
Beata Biernacka
Sławomir Olejniczak

Nauczyciele zajęć komputerowych i informatyki
Graduszewski Adam
Barbara Cichocka
Marcin Grupka

Nauczyciele techniki i zajęć technicznych
Marcin Grupka
Mariusz Bednarkiewicz

Nauczyciele wychowania fizycznego
Adam Graduszewski
Aleksandra Głowacka
Łukasz Ignasiak
Maciej Kulczyk
Jolanta Kunde
Zbigniew Próchnicki
Beata Szyńska
Szymon Kapeliński
Dobrawa Kwolik

Nauczyciele religii
Violetta Kujacińska
Małgorzata Lewandowska
ks. Bartłomiej Kozłowski

Nauczyciele WDŻWR
Małgorzata Chudzińska
Małgorzata Ignasiak

Nauczyciele muzyki
Robert Korwel

Nauczyciele plastyki i zajęć artystycznych
Agnieszka Szostak

Logopeda
Małgorzata Stefańska

Pedagog
Justyna Łobejko-Jaszczerska
Katarzyna Gąsior
Arletta Popławska

Psycholog
Małgorzata Głuszkowska
Justyna Zwierska

Rewalidacja
Karina Puławska
Dorota Mrotek
Magdalena Kubiak
Małgorzata Stefańska
Anna Cyra

Nauczyciele wspomagający
Katarzyna Gąsior
Magdalena Kubiak
Małgorzata Ziętak

Doradztwo zawodowe
Mariusz Bednarkiewicz

Trenerzy koszykówki
Łukasz Ignasiak
Maciej Kulczyk
Zbigniew Próchnicki

Trenerzy strzelectwa
Adam Graduszewski
Dobrawa Kwolik