Kadra pedagogiczna

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Sylwia Brzyska
Kinga Buda
Katarzyna Gąsiorowska – dowiedz się więcej
Jolanta Groszewska
Beata Jarecka
Anna Winter
Alina Kiełb
Ewa Nowak
Iwona Orlikowska
Dorota Preus
Bożena Sieracka
Daria Pilich
Anna Bernacka- dowiedz się więcej
Monika Downar – dowiedz się więcej
Katarzyna Straszewska

Nauczyciele świetlicy 

Izabela Siewert
Natalia Porazińska
Monika Walter
Ewelina Ogonowska
Zuzanna Wójtewicz

Nauczyciele języka polskiego
Małgorzata Chudzińska – dowiedz się więcej
Barbara Oparka
Anna Panic-Komorowska
Jolanta Smętek – dowiedz się więcej
Ewa Wiśniewska-Szawluk – dowiedz się więcej

Nauczyciele języka angielskiego

Mirosława Kral
Reanata Bernacka
Barbara Drat
Magdalena Dembek
Małgorzata Jara
Marlena Rogacka
Emilia Zaręba
Dorota Niemczewska

Nauczyciele języka rosyjskiego
Renata Bernacka

Nauczyciele języka niemieckiego
Anna Glaza
Aneta Szerengowska

Nauczyciele historii
Monika Roguszczak
Małgorzata Ignasiak
Anita Kowalewska

Nauczyciele WOS
Monika Roguszczak

Nauczyciele biblioteki
Joanna Wideł – dowiedz się więcej
Magdalena Goszczyńska

Nauczyciele matematyki

Barbara Cichocka – dowiedz się więcej
Beata Rafińska
Lucyna Dunst
Joanna Moczadło
Magdalena Buczkowska-Meyer
Małgorzata Kamińska
Oktawia Różek

Nauczyciele fizyki
Joanna Moczadło
Oktawia Różek

Nauczyciele przyrody
Beata Biernacka
Agnieszka Sinkowska
Milena Jankowska
Zuzanna Piątkowska

Nauczyciele biologii
Milena Jankowska
Agnieszka Sinkowska
Magdalena Tomaszewska

 

Nauczyciele chemii
Milena Jankowska
Agnieszka Sinkowska

Nauczyciele geografii
Zuzanna Piątkowska
Arkadiusz Szulc

Nauczyciele zajęć komputerowych i informatyki
Graduszewski Adam
Dorota Preus
Barbara Cichocka
Ewa Nowak
Marcin Grupka

Nauczycyciele techniki i zajęć technicznych
Adam Graduszewski
Marcin Grupka
Mariusz Bednarkiewicz

Nauczyciele wychowania fizycznego
Adam Graduszewski
Aleksandra Głowacka
Łukasz Ignasiak
Maciej Kulczyk
Jolanta Kunde
Zbigniew Próchnicki
Beata Szyńska
Szymon Kapeliński
Dobrawa Kwolik

Nauczyciele religii
Violetta Kujacińska
Małgorzata Lewandowska
ks. Maciej Kozłowski

Nauczyciele WDŻWR
Małgorzata Chudzińska
Małgorzata Garbin
Małgorzata Ignasiak

Nauczyciele muzyki
Robert Korwel

Nauczyciele plastyki i zajęć artystycznych
Agnieszka Szostak

Logopeda
Małgorzata Stefańska

Pedagog
Małgorzata Garbin
Arletta Popławska

Psycholog
Małgorzata Głuszkowska

Rewalidacja
Karina Puławska
Małgorzata Ziętak

Nauczyciele wspomagający
Katarzyna Gąsior

Doradztwo zawodowe

Arletta Popławska
Mariusz Bednarkiewicz

Trenerzy koszykówki
Łukasz Ignasiak
Maciej Kulczyk
Zbigniew Próchnicki

Trenerzy strzelectwa
Adam Graduszewski
Wojciech Kulmatycki

Terapia zajęciowa
Anna Paliga-Gontarek