Dokumentacja szkoły

KLAUZULA INFORMACYJNA  - zobacz

RODO – nauczanie zdalne – pobierz

Statut Szkoły Podstawowej nr 32 w Bydgoszczy –  zobacz

Procedury i regulaminy obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 32 w Bydgoszczy – pobierz

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 32 w Bydgoszczy  w roku szkolnym 2021/2022 – pobierz

Plan działań wychowawczo-profilaktycznych w Szkole Podstawowej nr 32 w Bydgoszczy w roku szkolnym 2021/2022 – pobierz

Regulamin korzystania z boiska szkolnego - pobierz

Program WSDZ 2021-2022 – pobierz

Program WSDZ 2019-2020- pobierz

Program WSDZ 2018-2019 - pobierz