Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Floriana Kaji
z Oddziałami Sportowymi i Dwujęzycznymi
ul. Bałtycka 59, 85-707 Bydgoszcz

Sekretariat tel. 52-342-75-62
e-mail: sp32@edu.bydgoszcz.pl

fax: 52-345-28-30