Teatr KAMISHIBAI uczta dla oczu i uszu

Zapraszamy do zapoznania się z autorską bajką napisaną i zilustrowaną przez grupę dzieci z klasy 3d. Jest ona efektem całorocznej pracy uczniów w ramach realizacji innowacji pedagogicznej „TEATR KAMISHIBAI UCZTA DLA OCZU I USZU – Florian Kaja i Bydgoszcz zaklęci w drewnianej skrzynce”. Autorkami projektu są panie: Joanna Wideł, Magdalena Goszczyńska oraz Małgorzata Ziętak.

1

Teatr kamishibai – zapraszamy