Terminy rekrutacji do klas sportowych i klasy dwujęzycznej

Harmonogram rekrutacji klasy sportowe – pobierz

DEKLARACJA do klasy IV sportowej o profilu strzelectwo sportowe – pobierz

Test sprawności fizycznej do klasy 4 sportowej o profilu strzelectwo sportowe – 22.03.2022, godz. 15.00 (sala gimnastyczna SP 32)

DEKLARACJA do klasy IV sportowej o profilu koszykówka – pobierz

Test sprawności fizycznej do klasy 4 sportowej o profilu koszykówka – 22.03.2022, godz. 16. 30 (sala gimnastyczna SP 32)

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole podstawowej – pobierz

 

Harmonogram rekrutacji klasa dwujęzyczna – pobierz