Komunikat Dyrektora Szkoły dotyczący zakończenia roku szkolnego 2019/2020