Bydgoski Budżet Obywatelski

BBO_2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo

 

Miasto Bydgoszcz informuje, że trwa nowa edycja Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego – w tym roku na program Bydgoski Budżet Obywatelski (BBO) przeznaczono kwotę 16 mln zł.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.bydgoszcz.pl/bbo
Projekty w tegorocznej edycji BBO z uwagi na ogłoszony stan epidemii mogą być zgłaszane wyłącznie w sposób elektroniczny.
Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje do 15 lipca 2020 r.

Z poważaniem

Jacek Rosół
Kierownik
Referat Partycypacji Społecznej
Biuro Komunikacji Społecznej

Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 2 pok. 8, 85-102 Bydgoszcz
tel.  52-58-58-926