Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy

W celu zapewnienia higienicznych warunków pobytu dzieci w szkole oraz ochrony  dzieci przed rozprzestrzenianiem się wszawicy w placówce, stworzona została odpowiednia procedura postępowania.

Procedura opublikowana została w witrynie internetowej naszej szkoły w zakładce: Szkolny serwis informacyjny -Pielęgniarka.

Więcej