Bezpieczne wakacje

List  na temat bezpiecznych wakacji skierował  do Rodziców i Uczniów Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty – więcej.

WAKACJE_2019