Maraton Pisania Listów „Amnesty International”

W odpowiedzi na zaproszenie Samorządu Studenckiego UKW uczniowie klasy 8c uczestniczyli w Maratonie Pisania Listów „Amnesty International”. Akcja miała na celu napisanie jak największej ilości listów do władz, rządów  państw, w których łamane są prawa człowieka. Napisaliśmy 90 listów min. do Brazylii, Chile, Peru czy na Ukrainę .

Udział w tym wydarzeniu uświadomił nam, że wolność ludzi na całym świecie jest zagrożona. Obrońcy praw człowieka są zamykani w więzieniach za wyrażanie swoich poglądów. Uczestnicy pokojowych protestów są torturowani i prześladowani.

Mamy nadzieję, że nasze słowa mogą zmienić ludzkie życie …
Milena Jankowska
Więcej- zobacz!

20181207_120201