Między nami kobietkami

SONY DSC

Uczennice klas VI uczestniczyły w spotkaniu z Panią Katarzyną Kuźniacką, Prelegentką Działu Profilaktyki i  Edukacji Procter & Gamble. Spotkanie odbyło się pod tytułem „Między nami kobietkami”. Prelekcja była poświęcona dojrzewaniu, zmianom fizycznym i psychicznym zachodzącym w okresie dojrzewania. Uczennice chętnie zadawały pytania, a na zakończenie spotkania otrzymały specjalne materiały edukacyjne. Kolejne spotkanie za rok z dziewczętami z obecnych klas  V.

Inicjator spotkania:

Iwona Skumiewska
Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania

SONY DSC