SMOKI w naszej szkole…

SMOK_CMYK_FULL-ON-DARK-1

 

Od 1 września 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 32 w Bydgoszczy działa Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki. Program ten jest finansowany ze środków Ministerstwo Sportu i Turystyki pozyskanych przez PZKosz. Od 1 września 2018 program jest kontynuowany w SP 32.

Zajęcia z koszykówki dla chłopców z klas IV, V, VI odbywają się dwa razy w tygodniu.

Klasa IV  (uczestniczy 15 chłopców)

Poniedziałek  16:00 – 17:30

Wtorek  16:00 – 17:30

Klasa V  (uczestniczy 16 chłopców)

Poniedziałek  18:00 – 19:30

Wtorek  17:15 – 18:45

Klasa VI  (uczestniczy 17 chłopców)

Poniedziałek  17:00 – 18:30

Czwartek  18:15 – 19:45