Procedura udzielania pierwszej pomocy

Szanowni Rodzice,

Uprzejmie przypominamy, że w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia pracownicy szkoły postępują zgodnie z „Procedurami postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia” – szczegółowe zapisy znajdują się w „Procedurach i regulaminach obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 32 im. Floriana Kaji z Oddziałami Sportowymi i Dwujęzycznymi w Bydgoszczy dostępnych na naszej stronie internetowej.