Harmonogram naboru do klas I, dwujęzycznych, sportowych na rok szkolny 2021/2022.

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych oraz do oddziałów sportowych na rok szkolny 2021/2022 – pobierz

Link do naboru do  klas pierwszych –  https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/bydgoszcz

 

Zasady rekrutacji do oddziału dwujęzycznego na rok szkolny 2021/2022 –  pobierz

Opis sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do klas dwujęzycznych SP - pobierz

 

Zasady rekrutacji do klasy sportowej na rok szkolny 2021/2022 – pobierz

Terminy rekrutacji do oddziałów sportowych na rok szkolny 2021/2022 – zobacz

Terminy rekrutacji do oddziału dwujęzycznego na rok szkolny 2021/2022 – zobacz

Uwaga! Poniżej komunikat Wydziału Edukacji i Sportu UMB:

Szanowni Rodzice!

Ze względu na wprowadzone obostrzenia związane z pandemią Covid-19, planowane w terminie od 23 do 31 marca br. próby sprawności fizycznej do oddziałów sportowych / mistrzostwa sportowego, zostaną przeprowadzone w późniejszym terminie.

Nowe terminy zostaną ustalone po cofnięciu obostrzeń i zamieszczone na stronach internetowych szkół oraz na stronie www.bygoszcz.pl w zakładce Edukacja.

 Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz.U. z 2021 r. poz. 502).
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 512).
  3. art. 154 ust. 6 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.  z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4). 

 

 

Do pobrania są poniższe deklaracje:

DEKLARACJA do klasy sportowej koszykówka IV-4

DEKLARACJA do klasy sportowej koszykówka VII-4

DEKLARACJA do klasy sportowej strzelectwo IV-info dodatkowe1

DEKLARACJA do klasy sportowej strzelectwo VII-info dodatkowe

DEKLARACJA do klasy VII dwujęzycznej-2

KANGUR 2021

UWAGA! ZMIANA TERMINU KONKURSU!

 Konkurs KANGUR odbędzie się 22 kwietnia 2021 roku o godzinie 9.00 w trybie stacjonarnym – w szkole.

Uczestnicy konkursu proszeni są o przyjście do szkoły nie wcześniej niż o godzinie 8.50.
Uczniowie klas 2.  i 3. oraz klas  4.  będą wchodzić do budynku szkoły wejściem od strony świetlicy bezpośrednio  na I piętro, pozostali uczniowie – uczestnicy konkursu wchodzą do szkoły wejściem głównym bezpośrednio na II piętro.

Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest mieć na twarzy maseczkę ochronną, którą może zdjąć, gdy zajmie swoje miejsce.
Ponadto uczestnicy konkursu są zobowiązani posiadać długopis oraz wypełnioną przez rodziców zgodę na udział w konkursie, jeśli wcześniej nie przekazali jej nauczycielowi.

Głównym celem konkursu jest szeroka popularyzacja matematyki.

Szczegółowa informacja dotycząca przeprowadzania konkursu oraz regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej Centralnego Organizatora http://www.kangur-mat.pl/ w zakładce „Zasady”.

Oświadczenie dostępne jest w poniższym linku:

https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/rodo/zgoda_uczestnika_konkursu.pdf

Regulamin konkursu dostępny jest w poniższym linku:

https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/regulamin.pdf

 

Zmiana terminów przeprowadzania prób sprawności fizycznej dla kandydatów do klas sportowych

Zmiana terminów przeprowadzania prób sprawności fizycznej w związku z epidemią Covid-19.

Szanowni Rodzice!

Ze względu na wprowadzone obostrzenia związane z pandemią Covid-19, planowane w terminie od 23 do 31 marca br. próby sprawności fizycznej do oddziałów sportowych / mistrzostwa sportowego, zostaną przeprowadzone w późniejszym terminie.

Nowe terminy zostaną ustalone po cofnięciu obostrzeń i zamieszczone na stronach internetowych szkół oraz na stronie www.bygoszcz.pl w zakładce Edukacja.

 

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz.U. z 2021 r. poz. 502).
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 512).
  3. art. 154 ust. 6 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.  z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4).

Światowy Tydzień Mózgu

 

STM_2021_

 „Stan zdrowia twojego mózgu jest w twoich rękach. O jego losie zadecyduje twoja gotowość do kształcenia się przez całe życie, utrzymywania kontaktów społecznych oraz zachowania dziecięcej otwartości na nowe doświadczenia. W neurobiologii wydolność jest ważnym pojęciem. (…) Dzisiaj, jutro i każdego kolejnego dnia trzeba się skupić na tej wydolności, która ma największe znaczenie – na NEUROWYDOLNOŚCI!”   Rahul Jandial

 

Przeczytaj, zobacz więcej:

Mózg i uczenie się – ciekawe fakty – zobacz

Ile informacji mieści się w mózgu? – zobacz

Mózg pod napięciem – zobacz

Wykład pt.  „Podstawy wiedzy matematycznej: między naturą a kulturą” - zobacz

Światowy Tydzień Mózgu – Baw się i ucz z Samorządem Szkolnym – zobacz