Komunikat dla Rodziców

Po przeprowadzeniu ankiety wśród Rodziców uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej, informujemy że świetlica w dni wolne od zajęć dydaktycznych będzie otwarta od godz. 8:00 do godz. 16:00. Większość ankietowanych była za dotychczasowym czasem pracy świetlicy, jednak z uwagi na prośby niektórych Rodziców czas pracy w dni powszednie zostanie wydłużony do godz. 16:45. Bardzo prosimy o punktualne odbieranie uczniów ze świetlicy. Zmiana obowiązuje od dnia 25.09.2018r. do końca roku szkolnego 2018/2019.

Żegnaj Małgosiu…

SONY DSC

Z bólem i smutkiem żegnamy
Małgosię Dondajewską
wieloletnią Nauczycielkę w Szkole Podstawowej nr 32 w Bydgoszczy,
wspaniałą, wrażliwą, mądrą Kobietę,
Człowieka głębokiej wiary, o kochającym i przepełnionym dobrem sercu…