Międzynarodowy Konkurs KANGUR MATEMATYCZNY 2020 – ważne aktualne informacje

info_kangur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA!  Uczestniku konkursu, zapoznaj się z informacjami organizatora konkursu po konkursie próbnym – zobacz

Uwaga! W najbliższych dniach szkolny koordynator konkursu przekaże (przez dziennik elektroniczny) każdemu uczestnikowi konkursu login i hasło do platformy, w której odbywać się będzie konkurs KANGUR (także konkurs próbny). 

Instrukcja dla uczestnika konkursu – zobacz

Poniżej przypominamy kategorie konkursu Kangur:

kangur_kategorie

Informacja o otwarciu biblioteki

Od 25 maja 2020 roku biblioteka szkolna wznawia swoją działalność przy zachowaniu procedur bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem COVID 19.

 • Biblioteka będzie przyjmować jedynie ZWROTY wypożyczonych książek. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się wypożyczenie materiałów niezbędnych do realizowania treści edukacyjnych.
 • Przypominamy, że każdy uczeń ma obowiązek zwrócić wypożyczone książki z biblioteki przed zakończeniem roku szkolnego!
 • Prosimy o zapoznanie się z procedurami zachowania bezpieczeństwa w bibliotece szkolnej.

Procedury zachowania bezpieczeństwa w bibliotece szkolnej:

 1. W bibliotece przebywać mogą jednocześnie 2 osoby  (do liczby tych osób nie wlicza się nauczycieli bibliotekarzy).
 2. Zbiory biblioteczne zwracać mogą jedynie uczniowie i pracownicy szkoły.
 3. Odstęp pomiędzy osobami powinien wynieść minimum 2 metry.
 4. Ograniczony zostaje wolny dostęp do księgozbioru oraz innych przestrzeni poza stanowiskiem wypożyczeń i zwrotów zbiorów bibliotecznych.
 5. Biblioteka przyjmować będzie jedynie zwroty wypożyczonych zbiorów bibliotecznych. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się wypożyczenie materiałów niezbędnych do realizowania treści edukacyjnych (np. lektur).
 6. Każda osoba udająca się do biblioteki zobowiązana jest do dokonania dezynfekcji rąk (pojemnik z płynem dezynfekującym znajduje się przy wejściu do szkoły).
 7. Przyjęte egzemplarze poddaje się kwarantannie na okres 3 dni. Zbiory oznaczone datą, w której zostały przyjęte, składowane będą na specjalnie wyznaczonym na te cele regale.
 8. Pomieszczenie biblioteki będzie regularnie wietrzone, a części wspólne dezynfekowane.

Godziny otwarcia biblioteki:

PONIEDZIAŁEK 10:00 – 15:00

WTOREK 9:00 – 14:00

ŚRODA 10:00 – 15:00

CZWARTEK 9:00 – 14:00

PIĄTEK 9:00 – 14:00

W razie pytań zapraszamy do kontaktu przez dziennik elektroniczny z nauczycielem bibliotekarzem panią Joanną Wideł.

Procedury obowiązujące w SP 32 w związku z uruchomieniem zajęć opiekuńczo-wychowawczych i konsultacji dla uczniów klas 8

Decyzja Państwowej Inspekcji Sanitarnej – pobierz

Procedury bezpieczeństwa – pobierz

Jak skutecznie myć ręce – pobierz

Jak skutecznie dezynfekować ręce – pobierz

Jak prawidłowo założyć i zdjąć rękawiczki – pobierz

Jak prawidłowo założyć i zdjąć maseczkę – pobierz

Harmonogram konsultacji dla uczniów klas 8 – pobierz

Komunikat Dyrektora SP nr 32 z Oddziałami Sportowymi i Dwujęzycznymi w Bydgoszczy

Szanowni Rodzice!

Informuję, że Miasto Bydgoszcz przygotowuje się do otwarcia szkół w celu prowadzenia działalności opiekuńczo-wychowawczej i konsultacji dla uczniów.

Szkoła będzie funkcjonowała w zaostrzonym reżimie sanitarnym w oparciu  o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nadal obowiązują rekomendacje Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej o pozostawieniu dzieci w domu i zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 30.04.2020r w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 mają Państwo możliwość w dalszym ciągu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 8.

Otwarcie szkoły nie oznacza całkowitego powrotu do stanu przed pandemią i tym samym pełnego funkcjonowania naszej placówki, to realna pomoc rodzicom, którzy nie mają możliwości zapewnienia opieki swojemu dziecku z powodów konieczności podjęcia stacjonarnej pracy.

Zwracam szczególną uwagę na obowiązujące obostrzenia sanitarne. Nowa sytuacja organizacyjna szkoły, w ograniczonych warunkach lokalowych,  nie gwarantuje pobytu dziecka w jednej sali świetlicowej. Uruchomienie zajęć   w ograniczonym stanie liczebnym dzieci wiąże się także z brakiem funkcjonowania stołówki szkolnej. Szkoła jest w trakcie opracowywania szczegółowych procedur, które zostaną opublikowane na stronie internetowej SP nr 32 po wcześniejszym zaopiniowaniu przez SANEPID.

Ostateczna decyzja o otwarciu szkoły na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze   i konsultacje dla uczniów klas ósmych zostanie podjęta po uzyskaniu opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej, iż placówka spełnia wytyczne epidemiologiczne GIS oraz możliwości kadrowe do zapewnienia opieki nad dziećmi oraz po wyrażeniu zgody przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta (wymogi BHP).

W dalszej kolejności zostaną podjęte działania mające na celu rozpoczęcie zajęć rewalidacji indywidualnej dla uczniów, co wiąże się z zapewnieniem dodatkowych warunków sanitarnych oraz otwarciem boiska przyszkolnego.

O terminie wznowienia działalności szkoły poinformujemy za pośrednictwem strony internetowej.

Arletta Popławska

Bydgoszcz, 19 maja 2020 r.

Nabór do klas sportowych i klasy dwujęzycznej

NOWE TERMINY REKRUTACJI DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ I KLAS SPORTOWYCH –  pobierz

Opis sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do klas dwujęzycznych SP

 

Dokumenty do pobrania:

DEKLARACJA ZGŁOSZENIA DO KLASY VII DWUJĘZYCZNEJ W SP 32  –  pobierz

DEKLARACJA ZGŁOSZENIA DO KLASY VII  SPORTOWEJ  O PROFILU STRZELECTWO W SP 32  – pobierz

DEKLARACJA ZGŁOSZENIA DO KLASY VII SPORTOWEJ  O PROFILU KOSZYKÓWKA W SP 32  –  pobierz

DEKLARACJA ZGŁOSZENIA DO KLASY IV SPORTOWEJ  O PROFILU STRZELECTWO W SP 32  – pobierz

DEKLARACJA ZGŁOSZENIA DO KLASY IV SPORTOWEJ O PROFILU KOSZYKÓWKA W SP 32 – pobierz

 

Wypełnione deklaracje można przesłać za pomocą poczty elektronicznej  na adres szkoły sp32@edu.bydgoszcz.pl,  dostarczyć do sekretariatu szkoły w godzinach od 9.00-14.00, bądź umieścić w skrzynce znajdującej się przed głównym wejściem do budynku szkoły.